KD Transportplanning

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
De kwalificatie Manager transport en logistiek word, samen met het kd supervisors logistiek en het kd transportplanning, opgenomen in een nieuw te ontwikkelen kd logistiek niveau 4 (werktitel). Er zijn voor deze kwalificaties nieuwe bcp's beschikbaar. Er ontstaat dan een breed dossier logistiek niveau 4 met drie uitstroomrichtingen waarvan de namen nog bepaald moeten worden.