KD Transportplanning

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
De kwalificatie Manager transport en logistiek word, samen met het kd supervisors logistiek en het kd transportplanning, opgenomen in een nieuw te ontwikkelen kd logistiek niveau 4 (werktitel). Er zijn voor deze kwalificaties nieuwe bcp's beschikbaar. Er ontstaat dan een breed dossier logistiek niveau 4 met drie uitstroomrichtingen waarvan de namen nog bepaald moeten worden.