KD Timmeren

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Er is een analyse gemaakt in hoeverre 3D-tekenen, BIM, Duurzaamheid, Veiligheid, Loopbaanperspectief expliciet in de dossiers voor de bouw zitten. Daarnaast is er nieuwe beroepeninformatie geleverd door de branche. Op basis hiervan wordt het kwalificatiedossier onderhouden.