KD Timmeren

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Prioriteit voor evaluatie en daaropvolgend wellicht onderhoud van het dossier Timmeren. Het betreft een groot dossier. Er is behoefte om te onderzoeken of praktijk en theorie nog voldoende op elkaar aansluiten. Naast voorgaande heeft de sectorkamer opdracht gegeven om alle dossiers binnen de B&U tegen het licht te houden om te bezien in hoeverre de elementen 3D-tekenen, BIM, Duurzaamheid, Veiligheid, Loopbaanperspectief expliciet in de dossiers zitten. Dat onderzoek is reeds gebeurd en de aanbevelingen moeten worden meegenomen in het onderhoud van het dossier timmeren.