KD Timmeren

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Er is een analyse gemaakt in hoeverre 3D-tekenen, BIM, Duurzaamheid, Veiligheid, Loopbaanperspectief expliciet in de dossiers voor de bouw zitten. Daarnaast is er nieuwe beroepeninformatie geleverd door de branche. Op basis hiervan wordt het kwalificatiedossier onderhouden. Beoogde vaststelling per oktober 2021.