KD Timmeren

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Er is een analyse gemaakt in hoeverre 3D-tekenen, BIM, Duurzaamheid, Veiligheid, Loopbaanperspectief expliciet in de dossiers voor de bouw zitten. Daarnaast is er nieuwe beroepeninformatie geleverd door de branche. Op basis hiervan wordt het kwalificatiedossier onderhouden.