KD Tegelzetten

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Er is actuele beroepeninformatie beschikbaar. Het kwalificatiedossier is geëvalueerd, in samenhang met de kwalificatiedossiers Timmeren, Metselen en Voegen. Op advies van betrokken marktsegment is er beperkt onderhoud gepleegd aan het kwalificatiedossier Tegelzetten. Beoogde vaststelling oktober 2021.