KD Tegelzetten

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Er is actuele beroepeninformatie beschikbaar. Het kwalificatiedossier is geëvalueerd, in samenhang met de kwalificatiedossiers Timmeren, Metselen en Voegen. Op advies van betrokken marktsegment wordt er beperkt onderhoud gepleegd aan het kwalificatiedossier Tegelzetten.