KD Technisch oogheelkundig assistenten

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Kwalificatiedossier TOA staat op de onderhoudsagenda voor 2020. Een evaluatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden en momenteel wordt uitgewerkt welke aanpassingen in het kwalificatiedossier hiermee gewenst zijn.