KD Tandtechniek

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Kwalificatiedossier Tandtechniek staat op de onderhoudsagenda voor 2020. Een evaluatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden en momenteel wordt uitgewerkt welke aanpassingen in het kwalificatiedossier hiermee gewenst zijn.