KD Tandartsassistent

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Tandartsassistent is aangepast op basis van het concept beroepscompetentieprofiel Tandartsassistent. Daarnaast zijn trends en ontwikkelingen meegenomen en besproken met inhoudsdeskundigen uit onderwijs en bedrijfsleven.