KD Tandartsassistent

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Tandartsassistent is aangepast op basis van het concept beroepscompetentieprofiel Tandartsassistent. Daarnaast zijn trends en ontwikkelingen meegenomen en besproken met inhoudsdeskundigen uit onderwijs en bedrijfsleven.