KD Tandartsassistent

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier staat op de onderhoudsagenda voor 2020. Begin 2020 wordt het nieuwe beroepscompetentieprofiel voor de tandartsassistent. Op basis van het beroepscompetentieprofiel en evaluatie van het kwalificatiedossier zal bepaald worden of aanpassing van het dossier wenselijk/noodzakelijk is.