KD Sport en bewegen

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Sport en bewegen staat op de onderhoudsagenda van 2020. Het dossier zal geëvalueerd worden en vervolgens worden aangepast indien wenselijk/noodzakelijk.