KD Sport en bewegen

Processtatus 

Dossier in evaluatie: Het kwalificatiedossier wordt geëvalueerd door de sectorkamer. Als er reden tot onderhoud is zal de sectorkamer opdracht geven voor de ontwikkeling/ het onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Sport en bewegen staat op de onderhoudsagenda van 2021. Het kwalificatiedossier zal geëvalueerd worden en vervolgens worden aangepast indien wenselijk/noodzakelijk.