KD Sport en bewegen

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Sport en bewegen staat op de onderhoudsagenda van 2021. Het kwalificatiedossier zal geëvalueerd worden en vervolgens worden aangepast indien wenselijk/noodzakelijk.