KD Specialist voertuigen en mobiele werktuigen

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Herziening KD Voertuigen en mobiele werktuigen. Het dossier niveau 4 gaat van drie kwalificaties: Technisch specialist personenwagens, technisch specialist bedrijfswagens en technicus mobiele werktuigen naar één profiel: Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen. Het kd gemotoriseerde tweewielers word hier ook in opgenomen.