KD Sociaal werk

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het kwalificatiedossier voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier staat op de onderhoudsagenda voor 2019. De twee kwalificaties zullen worden samengevoegd tot één kwalificatie.