KD Service- en onderhoudstechniek

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het dossier Service en onderhoud wordt in 2019 geëvalueerd. Otib en SBB zullen hierin samen optrekken samen met deelnemers uit onderwijs en bedrijfsleven.