KD Service- en onderhoudstechniek

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Zodra de nieuwe wetgeving rond koolmonoxide definitief is, moeten de wettelijke eisen in het kwalificatiedossier zijn geborgd. Daarnaast levert de branche nieuwe beroepeninformatie. Op basis daarvan en na evaluatie wordt benodigd onderhoud bepaald.