KD Schoonmaak en glazenwassen

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Er wordt onderzocht of het wenselijk is om het dossier uit te faseren, gezien de lage deelnemersaantallen in het bekostigd onderwijs. Navraag bij de branchevertegenwoordiging levert het beeld op dat het, in het kader van toekomstig opleidingsbeleid voor de branche, onwenselijk zou zijn om in deze fase over te gaan tot uitfaseren. In het najaar van 2020 wordt het overleg met de branche over dit dossier opgestart.