KD Schoenen, zadels en lederwaren

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
N.a.v. evaluatie met onderwijs en bedrijfsleven is besloten de kwalificatie Zadel- en tuigenmaker te beëindigen. Er is geen opleider en ook de branchevereniging ziet geen toekomstperspectief voor de kwalificatie. Door de nieuwe samenstelling in het dossier, zijn ook aanpassingen doorgevoerd in het basisdeel.