KD Procestechniek

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Beperkt onderhoud op basis van nieuwe beroepeninformatie. Digitalisering, robotisering, complexiteit en veiligheid krijgen een plaats. Begeleidende taken worden omschreven zodat deze in het onderwijs uitvoerbaar zijn.