KD Precisietechniek

Processtatus 

Vaststelling minister: Na legitimering van het bestuur stelt de minister van OCW de koppeling een keuzedeel of het ontwikkelde keuzedeel vast. Dit kan op 1 juli, 1 oktober, 1 januari of op 1 april. De koppelingen of keuzedelen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Na publicatie in de Staatscourant is de definitieve koppeling of het definitieve keuzedeel zichtbaar op onze website inclusief de datum vanaf wanneer de koppeling of het keuzedeel geldig is.

Beschrijving 
De volgende punten zijn aan de orde met betrekking tot onderhoud van het dossier: verschillende problemen met het dossier waaronder overlap met mechatronische systemen, het eventueel stoppen van de kwalificatie monteur service en onderhoud gasturbines.