KD Precisietechniek

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
De volgende punten zijn aan de orde met betrekking tot onderhoud van het dossier: verschillende problemen met het dossier waaronder overlap met mechatronische systemen, het eventueel stoppen van de kwalificatie monteur service en onderhoud gasturbines.