KD Pianotechniek

Processtatus 

Gevalideerd: Het kwalificatiedossier is door de sectorkamer gevalideerd. Het kwalificatiedossier kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden. Het kwalificatiedossier wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Kwalificatiedossier Pianotechniek is geëvalueerd met deskundigen uit onderwijs en bedrijfsleven geëvalueerd en vervolgens geactualiseerd. Dit heeft er o.a. toe geleid dat de kwalificatie Pianotechnicus in het vervolg op niveau 4 zal worden gepositioneerd. Het kwalificatiedossier is gevalideerd door sectorkamer Specialistisch vakmanschap en zal op het eerstvolgende vaststellingsmoment (1-1-2021) worden vastgesteld door de minister van OCW.