KD Pianotechniek

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Kwalificatiedossier Pianotechniek is geëvalueerd met deskundigen uit onderwijs en bedrijfsleven geëvalueerd en vervolgens geactualiseerd. Dit heeft er o.a. toe geleid dat de kwalificatie Pianotechnicus in het vervolg op niveau 4 zal worden gepositioneerd. Het kwalificatiedossier is gevalideerd door sectorkamer Specialistisch vakmanschap en zal op het eerstvolgende vaststellingsmoment (1-1-2021) worden vastgesteld door de minister van OCW.