KD Pedagogisch werk

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Pedagogisch werk is in onderhoud. De eisen vanuit de wet IKK zullen worden opgenomen in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt het nieuwe beroepscompetentieprofiel Pedagogisch medewerker kinderopvang als brondocument gebruikt. De drie profielen Pedagogisch medewerker, Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent blijven gehandhaafd.