KD Pedagogisch werk

Processtatus 

Onderhoudsopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Pedagogisch werk is in onderhoud. De eisen vanuit de wet IKK zullen worden opgenomen in het kwalificatiedossier. Daarnaast wordt het nieuwe beroepscompetentieprofiel Pedagogisch medewerker kinderopvang als brondocument gebruikt. De drie profielen Pedagogisch medewerker, Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent blijven gehandhaafd.