KD Paardensport en -houderij

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het kwalificatiedossier voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
In het kwalificatiedossier Paardensport- en Houderij zijn slechts enkele knelpunten opgelost. Regulier onderhoud staat vooralsnog gepland voor 2021 (zie ook voorlopige onderhoudsagenda).