KD Paardensport en -houderij

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
In het kwalificatiedossier Paardensport- en Houderij zijn slechts enkele knelpunten opgelost. Regulier onderhoud staat vooralsnog gepland voor 2021 (zie ook voorlopige onderhoudsagenda).