KD Orthopedische schoentechniek

Processtatus 

Onderhoudsopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier Orthopedische schoentechniek staat op de onderhoudsagenda voor 2019/2020. Op dit moment wordt het dossier met deskundigen uit onderwijs en bedrijfsleven geëvalueerd en bekeken of actualisatie noodzakelijk is.