KD Ondersteunende administratieve beroepen

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het marktsegment Office heeft op 7 februari voorstellen gedaan voor aanpassing van het KD. Dit wordt 14 maart besproken in de sectorkamer ZDV.