KD Ondernemerschap op basis van vakmanschap

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier staat op de onderhoudsagenda. Momenteel vindt monitoring plaats om te bepalen of aanpassing van het dossier wenselijk/noodzakelijk is.