KD Middenkader bouw en infra

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het dossier wordt tegen het licht gehouden met de opdracht om te bezien in hoeverre de volgende elementen al expliciet in het dossier zitten: 3D-tekenen, BIM , Duurzaamheid, Veiligheid, Loopbaanperspectief. Waar bovengenoemde elementen nog niet in staan wordt het dossier herzien.