KD Meubels en (scheeps)interieurs

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier is onderhouden en wordt nu getoetst. Met name leidinggeven en ondernemerschap zijn herschreven zodat deze voor beginnend beroepsbeoefenaren haalbaar zijn.