KD Meubels en (scheeps)interieurs

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier is onderhouden en wordt nu getoetst. Met name leidinggeven en ondernemerschap zijn herschreven zodat deze voor beginnend beroepsbeoefenaren haalbaar zijn.