KD Metselen

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Er is nieuwe beroepeninformatie aangeleverd door de branches. Op basis van evaluatie en nieuwe beroepeninformatie heeft het marktsegment geadviseerd om Metselen en Voegen samen te voegen en gebruik te maken van keuzedelen. Het kwalificatiedossier Metselen wordt op basis hiervan onderhouden. Het kwalificatiedossier Voegen wordt, in overleg met onderwijs en de branche, daarna opgeheven.