KD Metselen

Processtatus 

Onderhoudsopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Er wordt onderzoek gedaan naar de KD’s Metselen, Tegelzetten en de kwalificatie Voeger (niveau 2 en 3): wat gebeurt er nu daadwerkelijk in de praktijk en zijn er mogelijkheden om er één dossier van te maken en breed te beginnen en later te differentiëren? Vanuit onderwijsinstroom / initieel onderwijs wordt geconstateerd dat breder beginnen wenselijk is. Men acht de tijd hier nu rijp voor. Het is belangrijk om het beroep aantrekkelijker te maken, zowel de metselaar als de tegelzetter, zeker bij kleine ondernemingen / zzp’ers. De structuur van bedrijven is veranderd, de flexibele schil is wel gericht op het specifieke beroep. Hier zouden certificaten beter bij aansluiten. Betrek bij dit onderzoek met name ook jonge / nieuwe bedrijven, om beeld te krijgen bij wat zij nodig hebben op het gebied van vernieuwing en modern personeelsbeleid.