KD Metselen

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Er is nieuwe beroepeninformatie aangeleverd door de branches. Het kwalificatiedossier Metselen is op basis hiervan onderhouden. Beoogde vaststelling oktober 2021.