KD Metselen

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Er is nieuwe beroepeninformatie aangeleverd door de branches. Op basis van evaluatie en nieuwe beroepeninformatie heeft het marktsegment geadviseerd om Metselen en Voegen samen te voegen en gebruik te maken van keuzedelen. Het kwalificatiedossier Metselen wordt op basis hiervan onderhouden. Het kwalificatiedossier Voegen wordt, in overleg met onderwijs en de branche, daarna opgeheven.