KD Metaalbewerken

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Evalueren en onderhouden van het dossier. Oplevering beroepeninformatie loopt. Expertmeetings worden georganiseerd in samenwerking met Metaalunie, OOM en OBM. Op verzoek van werkgroep FME uitstel vaststelling tot oktober 2021