KD Metaalbewerken

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Er zitten op dit moment elf kwalificaties in het dossier en sommigen voldoen op dit moment niet aan de behoeftes van het bedrijfsleven. In de monitoring van het dossier moeten ook de nieuwste ontwikkelingen meegenomen worden en gekeken worden naar een doelmatiger opleidingsaanbod. Bij de specialisaties in de kwalificaties moet de context van het bedrijf leidend zijn. Eventueel moet er gekeken worden naar een generieke basis en kijken of het profieldeel hier nog op aansluit en nog voldoet aan de behoeftes. Wel moet worden opgemerkt dat het terugdringen van het aantal crebo’s geen voorwaarde moet zijn om de kwalificatie aan te passen. De behoeftes van het bedrijfsleven moet leidend zijn. Er komt een expertgroep waar bovengenoemde problemen verder besproken worden, dit heeft te maken met de breedte van het dossier.