KD Mediavormgeving

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier staat op de onderhoudsagenda voor 2019. In 2019 zal bezien worden of het dossier voldoende herkenbaar en actueel is en eventueel worden bijgesteld.