KD Management transport en logistiek

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Op basis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en door de branche opgestelde beroepeninformatie worden de kwalificaties Logistiek supervisor, Planner transport en Manager transport en logistiek samengevoegd in één kd Logistiek niveau 4 (werktitel) met twee uitstroomrichtingen: Logistiek supervisor en MTL/Planner (werktitel).