KD Machinaal houtbewerken

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Op dit moment zijn er gesprekken gaande over het dossier “machinaal houtbewerken”. De gesprekken zijn in relatie tot de ontwikkeling van het nieuwe dossier Industrieel produceren met hout, waardoor machinaal houtbewerken waarschijnlijk niet meer nodig is voor de timmerindustrie. Echter de meubelindustrie en de houthandel maken ook gebruik van dit dossier. De brancheorganisaties van deze sectoren kijken nu hoe ze verder willen met machinaal houtbewerken.