KD Maatschappelijke zorg

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Met een groep inhoudsdeskundigen vanuit onderwijs en bedrijfsleven zal het dossier worden vormgegeven. Op dit moment is er input geleverd op trends en ontwikkelingen, het eventueel samenvoegen van profielen binnen het dossier en de positionering van Maatschappelijke zorg t.o.v. de dossiers Sociaal werk en Verzorgende-IG.