KD Maatschappelijke zorg

Processtatus 

Dossier in evaluatie: Het kwalificatiedossier wordt geëvalueerd door de sectorkamer. Als er reden tot onderhoud is zal de sectorkamer opdracht geven voor de ontwikkeling/ het onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Met een groep inhoudsdeskundigen vanuit onderwijs en bedrijfsleven zal het dossier worden vormgegeven. Op dit moment is er input geleverd op trends en ontwikkelingen, het eventueel samenvoegen van profielen binnen het dossier en de positionering van Maatschappelijke zorg t.o.v. de dossiers Sociaal werk en Verzorgende-IG.