KD Koopvaardij

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Voor de dossiers koopvaardij, visserij officieren en maritieme waterbouw is een nieuw gezamenlijk bcp ontwikkeld. Het kd koopvaardij is opgenomen in het nieuw ontwikkelde kd Maritiem officieren.