KD Kleding-, confectie- en veranderatelier

Processtatus 

Gevalideerd: Het kwalificatiedossier is door de sectorkamer gevalideerd. Het kwalificatiedossier kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden. Het kwalificatiedossier wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Een hoofdaanleiding voor het versneld actualiseren van de MITT-kwalificaties zijn de bevindingen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). Uit onderzoek blijkt dat afgestudeerden van diverse mode/maat-kwalificaties ‘onder de maat’ scoren als het gaat om het vinden van passend werk. Op niveau 4 wordt weliswaar flink doorgestroomd naar het HBO maar dat is geen doorslaggevend criterium. Uit het proces van actualiseren van de MITT-kwalificaties wordt ook naar het opleidingenhuis en trends en ontwikkelingen in de branche en de beroepen gekeken en naar de door- en afstroom van studenten.