KD Kleding-, confectie- en veranderatelier

Processtatus 

Eindtoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de eindtoets uitgevoerd, het kwalificatiedossier voldoet aan het Toetsingskader en wordt ter validering voorgelegd aan de sectorkamer.

Beschrijving 
Een hoofdaanleiding voor het versneld actualiseren van de MITT-kwalificaties zijn de bevindingen van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). Uit onderzoek blijkt dat afgestudeerden van diverse mode/maat-kwalificaties ‘onder de maat’ scoren als het gaat om het vinden van passend werk. Op niveau 4 wordt weliswaar flink doorgestroomd naar het HBO maar dat is geen doorslaggevend criterium. Uit het proces van actualiseren van de MITT-kwalificaties wordt ook naar het opleidingenhuis en trends en ontwikkelingen in de branche en de beroepen gekeken en naar de door- en afstroom van studenten.