KD Kaderfunctie afbouw, onderhoud en interieur

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
De vraag is aan de orde of het niet verstandig om is om sectorbreed naar de uitvoerder te kijken, die van de GA zou wellicht ondergebracht kunnen worden bij A&O. In hoeverre is uitvoerder van A&O wezenlijk anders dan die in de B&U?