KD Juweliersbedrijf

Processtatus 

Onderhoudsopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Kwalificatiedossier Juweliersbedrijf is geevalueerd in 2019 met als conclusie dat onderwijs en bedrijfsleven het kwalificatiedossier ongewijzigd willen laten. In 2020 zal wel de verantwoordingsinformatie nog worden geactualiseerd.