KD Infratechniek

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Branches hebben actuele beroepeninformatie geleverd. Het kwalificatiedossier wordt geëvalueerd en waar nodig onderhouden.