KD Elektrotechnische installaties en systemen

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Er is vanuit de branche nieuwe beroepeninformatie geleverd. Het kwalificatiedossier wordt geëvalueerd en op basis daarvan onderhouden.