KD Elektrotechnische installaties

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Er is vanuit de branche nieuwe beroepeninformatie geleverd. Het kwalificatiedossier wordt geëvalueerd en op basis daarvan onderhouden. Nieuwe technieken en systemen krijgen hierin een plaats.