KD Doktersassistent

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier staat op de onderhoudsagenda voor 2019. Momenteel vindt monitoring plaats om te bepalen of aanpassing van het dossier wenselijk/noodzakelijk is. Er wordt o.a. nieuwe beroepeninformatie verwacht en er zal gekeken worden naar het verwerken van de CanMEDS-rollen in het kwalificatiedossier.