KD Doktersassistent

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
"- Het beroepscompetentieprofiel Doktersassistent 2019 is verwerkt in het kwalificatiedossier. Zo is bijvoorbeeld de lijst met medisch-technische handelingen aangepast op het bcp. - De CanMEDS-rollen/competentiegebieden zoals beschreven in het bcp zijn verwerkt in het kwalificatiedossier. Bij de typering van de beroepengroep wordt beschreven wat de CanMEDS-rollen inhouden. Daarnaast zijn de CanMEDS-rollen gekoppeld aan de werkprocessen. In de titels van de werkprocessen is de bijpassende CanMEDS-rol opgenomen. - Onderdelen uit het keuzedeel Triage zijn verwerkt in kerntaak 1. Kennis van triage is essentieel, waarbij kennis over veel voorkomende ziektebeelden en medicatie en kennis over voorlichting noodzakelijk zijn. Dit is toegevoegd in het dossier. - De doktersassistent moet kennis hebben over de nieuwe AVG-wet i.v.m. het veilig uitwisselen van gegevens. - Preventie is een belangrijk onderdeel van de taken van de doktersassistent. Dit is toegevoegd in kerntaak 1 en 2. - Daarnaast is zelfmanagement en zelfzorgadvies toegevoegd in werkproces 1 van kerntaak 1 en werkproces 1 van kerntaak 2. - Werkproces 1 en 3 van kerntaak 2 zijn omgedraaid. De kerntaak begint met het werkproces over voorlichting en advies."