KD Dierverzorging

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het dossier wordt aangepast naar aanleiding van macrodoelmatigheidsproblematiek. Vooraf zal beroepenonderzoek plaatsvinden om richting te geven aan de actualisatie.