KD Dierverzorging

Processtatus 

Dossier in ontwikkeling: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier wordt op dit moment verder ontwikkeld/onderhouden door SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het dossier wordt aangepast naar aanleiding van macrodoelmatigheidsproblematiek. Vooraf zal beroepenonderzoek plaatsvinden om richting te geven aan de actualisatie.