KD Dierlijke vruchtbaarheid en voortplanting

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Er wordt onderzocht of het wenselijk is om het dossier uit te faseren.