KD Dierlijke vruchtbaarheid en voortplanting

Processtatus 

Dossier in evaluatie: Het kwalificatiedossier wordt geëvalueerd door de sectorkamer. Als er reden tot onderhoud is zal de sectorkamer opdracht geven voor de ontwikkeling/ het onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Er wordt onderzocht of het wenselijk is om het dossier uit te faseren, gezien de lage deelnemersaantallen in het bekostigd onderwijs. Navraag bij de branchevertegenwoordiging levert het beeld op dat het, in het kader van toekomstig opleidingsbeleid voor de branche, onwenselijk zou zijn om in deze fase over te gaan tot uitfaseren.