KD Business Services

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
De dossiers marketing, communicatie en evenementen; office- en managementsupport; ondersteunende administratieve beroepen; financieel administratieve beroepen; financiële dienstverlening en juridisch administratieve beroepen worden samengevoegd.