KD Brood en banket

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Staat op de onderhoudagenda i.v.m. in de branche ervaren problematiek rondom opgedane kennis en vaardigheden. Er vindt een evaluatie plaats naar noodzakelijke/gewenste wijzigingen.