KD Brood en banket

Processtatus 

Dossier in evaluatie: Het kwalificatiedossier wordt geëvalueerd door de sectorkamer. Als er reden tot onderhoud is zal de sectorkamer opdracht geven voor de ontwikkeling/ het onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Staat op de onderhoudagenda i.v.m. in de branche ervaren problematiek rondom opgedane kennis en vaardigheden. Er vindt een evaluatie plaats naar noodzakelijke/gewenste wijzigingen.