KD Brood en banket

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Staat op de onderhoudagenda. Er zal een evaluatie plaatsvinden naar noodzakelijke/gewenste wijzigingen (naar verwachting in de tweede helft van 2019)