KD Bloem, groen en styling

Processtatus 

Gevalideerd: Het kwalificatiedossier is door de sectorkamer gevalideerd. Het kwalificatiedossier kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden. Het kwalificatiedossier wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Het onderhoud aan KD Bloem, Groen en Styling is afgerond. Het dossier is geactualiseerd op de volgende onderwerpen: online, social media en digitalisering; commerciële en ondernemingsvaardigheden, creativiteit, innoveren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en duurzaam ondernemen. Dit dossier is reeds gevalideerd en zal in januari vastgesteld worden door het Ministerie van OCW.