KD Bloem, groen en styling

Processtatus 

Ingangstoets akkoord: De Toetsingskamer SBB heeft de ingangstoets uitgevoerd. De ingangstoets is akkoord en het kwalificatiedossier wordt verder ontwikkeld / onderhouden door team K&E bij SBB samen met inhoudsdeskundigen uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier staat op de onderhoudsagenda van 2019. Er zal gekeken worden naar een aanpassing van de context i.v.m. erkenningsproblematiek. Daarnaast zal nieuwe beroepeninformatie verwerkt worden in het dossier.