KD Bloem, groen en styling

Processtatus 

Onderhoudsopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier staat op de onderhoudsagenda van 2019. Er zal gekeken worden naar een verbreding van de context. Een evaluatie zal plaatsvinden om te bepalen welke overige wijzigingen doorgevoerd dienen te worden.