KD Bloem, groen en styling

Processtatus 

Dossier ter validering: Het kwalificatiedossier is ontwikkeld/vernieuwd en is getoetst door de Toetsingskamer SBB aan de hand van het Toetsingskader. Het ligt ter validering voor aan de sectorkamer en kan daarna door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden.

Beschrijving 
Het onderhoud aan KD Bloem, Groen en Styling is afgerond. Het dossier is geactualiseerd op de volgende onderwerpen: online, social media en digitalisering; commerciële en ondernemingsvaardigheden, creativiteit, innoveren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en duurzaam ondernemen. Dit dossier is reeds gevalideerd en zal in januari vastgesteld worden door het Ministerie van OCW.