KD Bloem, groen en styling

Processtatus 

Gevalideerd: Het kwalificatiedossier is door de sectorkamer gevalideerd. Het kwalificatiedossier kan nu door het bestuur van SBB gelegitimeerd worden. Het kwalificatiedossier wordt als concept gepubliceerd op onze website.

Beschrijving 
Er zijn knelpunten geconstateerd m.b.t. erkenning van leerbedrijven en er is nieuwe beroepeninformatie aangeleverd. Het kwalificatiedossier wordt geactualiseerd op onderwerpen als ondernemerschap, online etc.