KD Bediening

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
In 2019 zijn de kruisjestabellen voor de moderne veemde talen in de verantwoordingsinformatie gelijk getrokken met de exameneisen in het kwalificatiedossier. SBB stelt daarom voor om bij de monitoring in het kader van wettelijk periodiek onderhoud ook specifieke monitoring van de talen mee te nemen.