KD Bediening

Processtatus 

Onderhoudsopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
In 2019 zijn de kruisjestabellen voor de moderne veemde talen in de verantwoordingsinformatie gelijk getrokken met de exameneisen in het kwalificatiedossier. SBB stelt daarom voor om bij de monitoring in het kader van wettelijk periodiek onderhoud ook specifieke monitoring van de talen mee te nemen.