KD AV-productie

Processtatus 

Dossier in evaluatie: Het kwalificatiedossier wordt geëvalueerd door de sectorkamer. Als er reden tot onderhoud is zal de sectorkamer opdracht geven voor de ontwikkeling/ het onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het dossier wordt geactualiseerd en aangepast aan de huidige eisen van de arbeidsmarkt.