KD Artiesten

Processtatus 

Onderhoudsopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier staat op de onderhoudsagenda voor 2019. In 2019 zal bezien worden of het dossier voldoende herkenbaar en actueel is en eventueel worden bijgesteld.