KD Apothekersassistent

Processtatus 

Onderhoudsopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor het onderhouden van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Het kwalificatiedossier staat op de onderhoudsagenda voor 2019. Momenteel vindt monitoring plaats om te bepalen of aanpassing van het dossier wenselijk/noodzakelijk is. Er wordt o.a. nieuwe beroepeninformatie verwacht en er zal gekeken worden naar het verwerken van de CanMEDS-rollen in het kwalificatiedossier.