KD Aftersales mobiliteitsbranche

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
Er zijn knelpunten gesignaleerd in de onderwijsuitvoering. Een voorbereidende werkgroep bekijkt op welke wijze vorm kan worden gegeven aan actualisering van dit dossier.