KD Advies en leiding in de verkoop

Processtatus 

Besluitvorming sectorkamer: Het voorstel voor ontwikkelen / onderhoud wordt voorgelegd aan de sectorkamer. De sectorkamer geeft wel/geen opdracht voor ontwikkelen / onderhoud van het kwalificatiedossier.

Beschrijving 
De sectorkamer Handel heeft een onderhoudsopdracht gegeven. Momenteel vindt in samenwerking met experts monitoring plaats om te bepalen welke aanpassingen aan het dossier / de kwalificatie wenselijk/noodzakelijk is. Eventuele aanpassingen kunnen door veranderingen in beroepen ontstaan, en/of ondervinden invloed vanuit trends en ontwikkelingen. Naar verwachting neemt de sectorkamer Handel in de novembervergadering besluiten over eventuele aanpassingen aan de kwalificatie.