IRequirements

Processtatus 

Keuzedeel in ontwikkeling: Het keuzedeel wordt in nauwe samenwerking tussen SBB en de aanvrager ontwikkeld of onderhouden.

Beschrijving 
ICT Requirements gaat over het verzamelen en analyseren van alle eisen en wensen van een bepaalde dienst of product. In dit keuzedeel wordt het basale proces en het vaststellen van requirements (zoals geleerd in werkproces en kerntaak ICT beheerder) verder uitgediept. De werkzaamheden bestaan uit • Een degelijke analyse van alle eindgebruikers/belanghebbenden in een organisatie; • vaststellen van hun respectievelijke belangen in het systeem; • het onderbouwd afwegen van alle (mogelijk tegengestelde) belangen; • het communiceren aan belanghebbende van het eindresultaat; • en uiteindelijk het zodanig vastleggen van de eisen, met gangbare technieken en methoden, dat het overdraagbaar is aan anderen en ook in de toekomst een waardevol document blijft.