Invloed en medezeggenschap in organisaties

Processtatus 

Ontwikkelopdracht gegeven: De sectorkamer heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van het keuzedeel.

Beschrijving 
Dit keuzedeel helpt bij het professionaliseren van de medezeggenschap in het onderwijs (ten tijde van de studie) en bedrijfsleven (na de opleiding). De student/werknemer is in staat om leren/werken vanuit een breder perspectief te bezien en daarmee bij te dragen aan het algemene belang van school/onderneming. Hij is bereid om daarin een vertegenwoordigende rol op zich te nemen. De persoonlijke ontwikkeling die hij daarin doormaakt is van toegevoegde waarde voor het bedrijf en de carrière van de student/werknemer.