Interprofessioneel samenwerken in kindberoepen

Processtatus 

Keuzedeel ter vaststelling: Het keuzedeel is door SBB ter vaststelling aan de minister aangeboden. Het keuzedeel is als concept gepubliceerd op de website

Beschrijving 
Interprofessioneel leren en werken begint bij het kennen van jezelf als professional en het herkennen van de professionaliteit van de ander. Op die manier ben je in staat om eigen expertise en de expertise van de ander effectief in te zetten bij het aanpakken van casuïstiek rondom het kind tot 14 jaar. Vanuit de praktijk en zoveel mogelijk in de praktijk ga je werken en leren aan casuïstiek rondom het kind. In het keuzedeel ga je actief aan de slag met het ontdekken van je eigen professionele identiteit en de professionele identiteit van de ander. Daarnaast maak je kennis met verschillende disciplines, die werkzaam zijn rondom het kind tot 14 jaar, om zo meer grip te krijgen op het totale netwerk. Zodat je meer toegerust bent om interprofessioneel te leren en te werken.